HÓA CHẤT VẬN HÀNH

Hầu hết các nhà máy vận hành hệ thống xử lý nước thải hay nước cấp đều cần có những dòng hóa chất ...
 

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Kết hợp và phát triển những Công nghệ để tạo ra giải pháp xử lý triệt để các loại nước thải và nâng cao ...

 

BẢO TRÌ HỆ THỐNG

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến công tác bảo trì hệ thống xử lý nước. Bao gồm nước thải, nước cấp, ...