XỬ LÝ NƯỚC THẢI - TÁI SỬ DỤNG

Nước thải ngành chế biến

- Thực phẩm

- Chăn nuôi

- Rau củ quả, ...

Nước thải ngành sản xuất

- Dệt nhuộm

- Thuộc da

- Xi mạ, ...

Nước thải sinh hoạt

- Khu dân cư

- Dự án khu nghỉ dưỡng

Tái sử dụng nước thải công nghiệp, nước thải nguy hại. 

Chúng tôi cung cấp giải pháp xử lý, tái sử dụng các loại nước thải công nghiệp khó xử lý - tái sử dụng và cung cấp nước sạch cho quá trình sản xuất  Tìm hiểu thêm