XỬ LÝ NƯỚC RỈ BÃI RÁC

Là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến để xử lý triệt để nước rỉ từ bãi chôn lấp rác và từ nhà máy xử lý rác. Nước sạch sau xử lý từ hệ thống RO ROCHEM sẽ tái sử dụng hoàn toàn vào các công trình dân sự cho nhà máy như: xây dựng cầu đường, rửa xe, rửa đường, tưới cây, vệ sinh lau sàn, toilet...

TVTS đã thiết kế và vận hành hơn 10 hệ thống xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ RO ROCHEM đến nay ở Việt Nam. Con số này trên thế giới là hơn 500 hệ thống. Hàng năm, luôn có những hệ thống mới được đưa vào vận hành.

Hệ thống được thiết kế vận hành một cách đơn giản, dễ dàng tăng giảm công suất tuỳ theo nhu cầu xử lý thực tế. Có thiết kế linh động công suất từ 5m3 -100.000m3/ngày,điều khiển hoàn toàn tự động, dễ dàng nâng cấp công suất, ...

Pilot module chạy thử nghiệm tại hiện trường

Hệ thống RO ROCHEM - xử lý nước rỉ rác

Hệ thống nhỏ gọn chỉ bằng 1/3 so với các công nghệ truyền thống Tìm hiểu thêm